Proiecte de hotărâre în dezbatere
b3223ccf-23c4-4928-b4c1-04d5be132baf
Anexa nr.1 - Regulamentul serviciului CRAB

Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, din judetul Bacau.

Citește mai mult
Anexa nr.3 Metodologie

METODOLOGIE privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de monitorizare calitativă și cantitativă a poluanțiIor din apele uzate evacuate de agenții economici în rețeaua de canalizare publică aflată în administrarea S.C.CRAB S.A.

Citește mai mult
b3223ccf-23c4-4928-b4c1-04d5be132baf