Situație proiecte:
Modernizare iluminat stradal - (în curs)
 • Valoare totală - 550
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 550
 • TOTAL alocații bugetare - 550
 • De la bugetul local - 50
 • Fonduri europene - 0
 • Subvenții de la AFM - 500
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 0
 • Transferuri de la MDLPA - 0
Implementarea cadastrului general - (în curs)
 • Valoare totală - 160
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 160
 • TOTAL alocații bugetare - 160
 • De la bugetul local - 0
 • Fonduri europene - 0
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 160
 • Transferuri de la MDLPA - 0
Construire trotuar, șanțuri și rigole în centrul localității Plopana, județul Bacău - (În curs)
 • Valoare totală - 50
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 50
 • TOTAL alocații bugetare - 0
 • De la bugetul local - 50
 • Fonduri europene - 0
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 0
 • Transferuri de la MDLPA - 0
Lucrări în continuare - Alimentare cu apă și canalizare în sat Plopana, comuna Plopana - (în Curs)
 • Valoare totală - 4050
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 4050
 • TOTAL alocații bugetare - 4050
 • De la bugetul local - 50
 • Fonduri europene - 0
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 4000
 • Transferuri de la ANCPI - 50
 • Transferuri de la MDLPA - 0
Sistem de monitorizare și siguranța spațiului public - dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța spațiului public la nivelul comunei plopana, județul Bacău - (în curs)
 • Valoare totală - 1800
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 1800
 • TOTAL alocații bugetare - 1800
 • De la bugetul local - 0
 • Fonduri europene - 1800
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 0
 • Transferuri de la MDLPA - 0
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare și a unităților conexe - (proiect depus, se așteaptă aprobare)
 • Valoare totală - 850
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 850
 • TOTAL alocații bugetare - 850
 • De la bugetul local - 0
 • Fonduri europene - 850
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 0
 • Transferuri de la MDLPA - 0
îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna plopana, județul bacău - (în curs)
 • Valoare totală - 250
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 250
 • TOTAL alocații bugetare - 250
 • De la bugetul local - 250
 • Fonduri europene - 0
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 0
 • Transferuri de la MDLPA - 0
modernizare DC 28 c și drumuri de interes local din satul străminoasa, comuna plopana, județul bacău - (în curs)
 • Valoare totală - 4050
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 4050
 • TOTAL alocații bugetare - 4050
 • De la bugetul local - 50
 • Fonduri europene - 0
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 0
 • Transferuri de la MDLPA - 4000
modernizare drumuri locale în satul rusenii răzeși, comuna plopana, județul bacău - (în curs)
 • Valoare totală - 987
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 987
 • TOTAL alocații bugetare - 987
 • De la bugetul local - 987
 • Fonduri europene - 0
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 0
 • Transferuri de la MDLPA - 0
Modernizare drum DE 188 Mănăstire - (în curs)
 • Valoare totală - 210
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 210
 • TOTAL alocații bugetare - 210
 • De la bugetul local - 210
 • Fonduri europene - 0
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 0
 • Transferuri de la MDLPA - 0
refacere podeț dorneni - (proiect)
 • Valoare totală - 30
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 30
 • TOTAL alocații bugetare - 30
 • De la bugetul local - 30
 • Fonduri europene - 0
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 0
 • Transferuri de la MDLPA - 0
Lucrări în continuare - reabilitare și modernizare drumuri de exploatare sat plopana - (finalizat 90%)
 • Valoare totală - 3060
 • valoare totala actualizata (mii lei) - 3060
 • TOTAL alocații bugetare - 3060
 • De la bugetul local - 1400
 • Fonduri europene - 1660
 • Subvenții de la AFM - 0
 • Subvenții PNDL - 0
 • Transferuri de la ANCPI - 0
 • Transferuri de la MDLPA - 0