Pentru a căuta un HCL apăsați CTRL F

HCL  ANUL  2022
HCL nr.01/31.01.2022 

privind aprobarea folosirii sumei de 2.709.616,01 lei din excedentul anilor anteriori

Vizualizează
HCL nr.02/31.01.2022 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2022

Vizualizează
HCL nr.03/31.01.2022

privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale a Comunei Plopana pentru anul 2022

Vizualizează
HCL nr.04/08.02.2022

privind aprobarea solicitării depunerii Cererii de finanțare nr.4884/29.10.2021 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drum comunal DC 28C și drumuri de interes local din satul Străminoasa comuna Plopana, județul Bacău”, precum și a devizului general estimativ aferent proiectului

Vizualizează
HCL nr.05/18.02.2022 

privind aprobarea actului adițional nr.4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.06/18.02.2022 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizează
HCL nr.07/18.02.2022

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022

Vizualizează
HCL nr.08/24.03.2022

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei plopana, județul Bacău pentru anul 2021

Vizualizează
HCL nr.09/24.03.2022 

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2022

Vizualizează
HCL nr.10/24.03.2022 

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de persoanele obligate să presteze munci în folosul comunității în comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.11/24.03.2022

privind dezmembrare teren, înscris în cărțile funciare 60177, 60226 și 60280 comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.12/28.04.2022

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022

vizualizează
HCL nr.13/28.04.2022 

privind aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957/06.05.2015 (diminuarea tarifului de la 1414,47 lei/tonă fară T.V.A. la 994,86 lei/tonă fară T.V.A.)

Vizualizează
HCL nr.14/28.04.2022 

privind aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al comunei Plopana

Vizualizează
HCL nr.15/28.04.2022

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.05.2022

Vizualizează
HCL nr.16/20.05.2022

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public”

vizualizează
HCL nr.17/20.05.2022 

privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. Drum Construct S.R.L. Galați a spațiului de cazare din cadrul sediului vechi al Primăriei Plopana

Vizualizează
HCL nr.18/27.05.2022 

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.19/27.05.2022

privind aprobare P.U.Z. - Înființare cimitir pentru terenul extravilan situat în tarlaua 4, parcela 112/98, cartea funciară nr.61144

Vizualizează
HCL nr.20/29.06.2022

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 537/16.12.2015 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Plopana, județul Bacău”

vizualizează
HCL nr.21/29.06.2022 

privind înființarea cărții funciare noi cu nr.61003 prin alipirea imobilelor din cărțile funciare nr.60992 și 60993 din comuna Plopana și redimensionarea unor drumuri

Vizualizează
HCL nr.22/29.06.2022 

privind transmiterea în folosință gratuită către domnul Sion Ionuț din satul Străminoasa, comuna Plopana, a unui teren de cca. 200 mp. teren din domeniul public al comunei, pentru desfășurarea unei activități festive (nuntă în cort)

Vizualizează
HCL nr.23/29.06.2022

privind aprobarea modificării Listei de investiții aferentă bugetului local pe anul 2022

Vizualizează
HCL nr.24/08.07.2022

privind aprobarea indicatorilor tehno-economici actualizați, privind implementarea proiectului ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Plopana, județul Bacău”

vizualizează
HCL nr.25/29.07.2022 

privind aprobarea disponibilizării și vânzării a două loturi de teren, situate în intravilanul satului Străminoasa, comunei Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualii concesionari

Vizualizează
HCL nr.26/29.07.2022 

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 05.08.2022 ora 15.00

Vizualizează
HCL nr.27/29.07.2022

privind completarea HCL nr.31/30.08.2021 cu privire la amenzile privind nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a normelor cu privire la circulația pe drumurile publice

Vizualizează
HCL nr.28/24.08.2022

privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Plopana, județul Bacău și stabilirea modalității de gestiune delegate a serviciului de iluminat public în comuna Plopana, județul Bacău

vizualizează
HCL nr.29/31.08.2022 

cu privire la aprobarea Regulamentului pentru înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor, pentru care există obligativitatea înregistrării, la nivelului comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.30/31.08.2022 

privind aprobarea Organigramei și a Statutului de funcții

Vizualizează
HCL nr.31/31.08.2022

privind aprobarea plății serviciilor specializate pentru Oprea Florin pentru o perioadă de 30 de zile de către un centru specializat în servicii palealative

Vizualizează
HCL nr.32/13.09.2022

privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.16/20.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și depunerii proiectului ”Sistem de monitorizare și siguranță a spatiului public ”, ”Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public la nivelul Comunei Plopana, județul Bacău”

vizualizează
HCL  ANUL  2021
HCL nr.01/18.01.2021 

privind aprobarea folosirii sumei de 1.381.043,06 lei din excedentul anilor anteriori

Vizualizează
HCL nr.02/18.01.2021 

privind aprobarea a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021

Vizualizează
HCL nr.03/18.01.2021

privind aprobarea solicitării a unor suprafețe de teren identificate în cărțile funciare nr.61039, 60957, 61041, 61040, 60959, 61039, 60954

Vizualizează
HCL nr.04/18.01.2021

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren de 1000mp, situat în intravilanul satului Ițcani, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directa cu actualul concesionar

Vizualizează
HCL nr.05/29.01.2021 

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2021

Vizualizează
HCL nr.06/29.01.2021 

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de persoanele obligate să presteze munci în folosul comunității în comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.07/29.01.2021

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2021

Vizualizează
HCL nr.08/28.02.2021

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului - legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap

Vizualizează
HCL nr.09/28.02.2021 

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Școlii Fundu Tutovei, către Centrul permanent pentru tineri ”Sf. Ioan Gură de Aur”, reprezentat de preotul Bogdan Antohi, paroh al Parohiei ”Izvorul Tămăduirii” sat Fundu Tutovei

Vizualizează
HCL nr.10/28.02.2021 

privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele si utilajele care deservesc Primăria Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.11/30.03.2021

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.12/30.03.2021

privind aprobarea regulamentului cadru pentru acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite, conform art.41 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

vizualizează
HCL nr.13/30.03.2021 

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Plopana, județul Bacău pentru anul 2020

Vizualizează
HCL nr.14/30.03.2021 

privind aprobarea Organigramei și a Statutului de funcții

Vizualizează
HCL nr.15/30.03.2021

privind aprobarea ”planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al comunei Plopana

Vizualizează
HCL nr.16/30.03.2021

privind însușirea și confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al Comunei Plopana, județul Bacău

vizualizează
HCL nr.17/21.04.2021 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizează
HCL nr.18/21.04.2021 

privind interzicerea circulației autovehiculelor care depășesc 3,5 tone, pe drumurile de exploatare agricolă din comuna Plopana aflate în construcție

Vizualizează
HCL nr.19/14.05.2021

privind aprobarea rețelei școlare din comuna Plopana, județul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022

Vizualizează
HCL nr.20/14.05.2021

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren de 1000mp, situat în intravilanul satului Ițcani, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualul concesionar

vizualizează
HCL nr.21/14.05.2021 

pentru aprobarea folosirii unui spațiu de 254mp din spațiul aferent târgului comunal pentru organizarea de șantier de către S.C. Termloc S.A. Bacău pe perioada implementării proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.22/14.05.2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, privind implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.23/17.06.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, privind implementarea proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatare agricolă, comuna Plopana, județul Bacău - rest de executat”

Vizualizează
HCL nr.24/24.06.2021

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021

vizualizează
HCL nr.25/29.06.2021 

privind neasumarea de către Consiliul Local Plopana privind responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acrodurilor - cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli pentru perioada 2021/2023

Vizualizează
HCL nr.26/29.06.2021 

privind aprobarea actelor adiționale prin care se modifică suprafețele de teren care fac obiectul Contractului nr.609/10.03.1995 și a contractului nr.854/10.04.1996

Vizualizează
HCL nr.27/30.07.2021

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.28/30.07.2021

privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale a comunei Plopana

vizualizează
HCL nr.29/30.07.2021 

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.537/16.12.2015 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.30/30.07.2021 

privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu UAT Plopana, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, în cadrul proiectului ”Bacău Smart County”, cod SMIS 136013

Vizualizează
HCL nr.31/30.08.2021

pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Plopana, județul Bacău, precum și stabilirea cuantumului amenzilor

Vizualizează
HCL nr.32/30.08.2021

privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile - teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Plopana și administrarea Consiliului Local al comunei Plopana

vizualizează
HCL nr.33/30.08.2021 

privind transmiterea în folosință gratuită către TELEKOM România Comunications SA a unui spațiu de 5 mp în cadrul Școlii Budești

Vizualizează
HCL nr.34/30.08.2021 

privind avizare ”Întocmire P.U.Z. - Înființare cimitir” pentru terenul extravilan situat în tarlaua 4, parcela 112/98, cartea funciară nr.61144

Vizualizează
HCL nr.35/30.08.2021

privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia

Vizualizează
HCL nr.36/30.08.2021

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Plopana, județul Bacău în anul școlar 2021 - 2022

vizualizează
HCL nr.37/30.08.2021 

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Primăriei (sediul vechi) pentru cazare personal muncitor, către S.C. Termloc S.A.

Vizualizează
HCL nr.38/10.09.2021 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

Vizualizează
HCL nr.39/10.09.2021

privind dezmembrare teren, înscris în cărțile funciare 61510 și 61544 comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.40/19.09.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, privind implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

vizualizează
HCL nr.41/19.09.2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, privind implementarea proiectului ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.42/30.09.2021 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

Vizualizează
HCL nr.43/30.09.2021

privind desemnarea a doi consilieri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Plopana

Vizualizează
HCL nr.44/28.10.2021

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 03.11.2021

vizualizează
HCL nr.45/28.10.2021 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

Vizualizează
HCL nr.46/28.10.2021 

privind asocierea comunei Plopana cu județul Bacău și cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău prevăzute în Anexa 1

Vizualizează
HCL nr.47/28.10.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, privind implementarea proiectului ”Modernizare drum comunal 28C și drumuri de interes local din satul Străminoasa, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.48/28.10.2021

privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Energopark S.R.L. București și Școala Gimnazială Plopana prin UAT Comuna Plopana

vizualizează
HCL nr.49/28.10.2021 

privind aprobarea disponibilizării și vânzării a patru loturi de teren, situat în intravilanul comunei Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualii concesionari

Vizualizează
HCL nr.50/22.11.2021 

privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.51/22.11.2021

privind aprobarea a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022

Vizualizează
HCL nr.52/22.11.2021

privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana

vizualizează
HCL nr.53/09.12.2021 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

Vizualizează
HCL nr.54/09.12.2021 

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren, situat în intravilanul satului Străminoasa, comunei Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualul concesionar

Vizualizează
HCL nr.55/28.12.2021

privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.556/2006/29.11.2010

Vizualizează
HCL  ANUL  2020
HCL nr.01/10.01.2020 

privind aprobarea rețelei școlare din comuna Plopana, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021

Vizualizează
HCL nr.02/10.01.2020 

privind aprobarea a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

Vizualizează
HCL nr.03/10.01.2020

pentru actualizarea ”Regulamentului de organizare și funcționare a târgului săptămânal”, a tarifelor pentru folosirea temporară a locurilor publice din târgul comunal Plopana

Vizualizează
HCL nr.04/10.01.2020

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anii anteriori

Vizualizează
HCL nr.05/30.01.2020 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2020

Vizualizează
HCL nr.06/30.01.2020 

privind aprobarea ameliorării unei suprafețe de 16,00 ha. de teren degradat a teren care face parte din pășunea comunală, prin împădurire

Vizualizează
HCL nr.07/30.01.2020

privind vânzarea cailor din patrimoniul instituției

Vizualizează
HCL nr.08/26.02.2020

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2020

Vizualizează
HCL nr.09/26.02.2020 

privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

Vizualizează
HCL nr.10/26.02.2020 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.11/31.03.2020

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Plopana pentru o perioadă de trei luni (martie 2020 - mai 2020)

Vizualizează
HCL nr.12/31.03.2020

pentru abrogarea H.C.L. nr.6/30.01.2020 și H.C.L. nr.7/30.01.2020

vizualizează
HCL nr.13/31.03.2020 

privind aprobarea ”Planului de analiză și acoperire a riscurilor” al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.14/31.03.2020 

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Plopana, județul Bacău pentru anul 2019

Vizualizează
HCL nr.15/31.03.2020

privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a unor suprafețe de teren

Vizualizează
HCL nr.16/31.03.2020

privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

vizualizează
HCL nr.17/31.03.2020 

privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău

Vizualizează
HCL nr.18/31.03.2020 

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.19/31.03.2020

rezilierea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit intern la nivelul Filialei Județene Bacău a ACOR

Vizualizează
HCL nr.20/31.03.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

vizualizează
HCL nr.21/30.04.2020 

privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău, membre ADIS

Vizualizează
HCL nr.22/30.04.2020 

pentru aprobarea Programului privind buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei în anul 2020 și stabilirea sancțiunilor contravenționale

Vizualizează
HCL nr.23/30.04.2020

privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.2039/20.05.2010

Vizualizează
HCL nr.24/30.04.2020

privind vânzarea cailor din patrimoniul instituției prin licitație publică, precum și a tractorului casat

vizualizează
HCL nr.25/30.04.2020 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.26/29.05.2020 

privind aprobarea înregistrării în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Plopana, a autoturismului VW Passat, primit de la Serviciul de Informații Externe

Vizualizează
HCL nr.27/29.05.2020

privind aderarea U.A.T. Comuna Plopana la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Județului Bacău

Vizualizează
HCL nr.28/29.05.2020

privind închirierea apartamentului de serviciu (liber) din patrimoniul instituției prin licitație publică

vizualizează
HCL nr.29/29.06.2020 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar al domnului Andrieș Gheorghe și conferirea atribuțiilor de primar, viceprimarului comunei, domnului Tătaru Vasile

Vizualizează
HCL nr.30/29.06.2020 

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.31/29.06.2020

privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924

Vizualizează
HCL nr.32/29.06.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

vizualizează
HCL nr.33/29.06.2020 

privind aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al comunei Plopana pe anul 2020”

Vizualizează
HCL nr.34/29.06.2020 

privind aprobarea solicitării de scoatere definitivă din circuitul agricol a unor suprafețe de teren

Vizualizează
HCL nr.35/29.06.2020

privind aprobarea solicitării de diminuare a pășunii comunale cu suprafața de 7,9463 ha.

Vizualizează
HCL nr.36/29.06.2020

privind aprobarea investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Plopana, județul Bacău”

vizualizează
HCL nr.37/05.07.2020 

privind desemnarea domnului Vasile Tătaru ca reprezentant legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Plopana în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Vizualizează
HCL nr.38/29.07.2020 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.39/29.07.2020

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu INSP, ASEF și EVS

Vizualizează
HCL nr.40/29.07.2020

privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație AE+IP

vizualizează


HCL nr.41/19.08.2020 

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrosirii de garanție nr.537/16.12.2015 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.42/19.08.2020 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.43/03.09.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.44/03.09.2020

pentru revocarea H.C.L. nr. 18/31/03.2020

vizualizează
HCL nr.45/24.09.2020 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.46/24.09.2020 

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.47/12.10.2020

privind aprobarea diminuării suprafeței de teren din cartea funciară nr. 61081 de la 115 mp. la 91 mp.

Vizualizează
HCL nr.48/26.10.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

vizualizează
HCL nr.49/12.11.2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizează
HCL nr.50/12.11.2020 

privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Plopana” revizuit

Vizualizează
HCL nr.51/12.11.2020

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Vizualizează
HCL nr.52/12.11.2020

privind alegerea viceprimarului comunei Plopana, județul Bacău

vizualizează
HCL nr.53/12.11.2020 

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren de 726 mp., situat în intravilanul satului Străminoasa, comuna Plopan, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualul concesionar

Vizualizează
HCL nr.54/29.11.2020 

privind desemnarea a doi consilieri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Plopana

Vizualizează
HCL nr.55/09.12.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.56/23.12.2020

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.57/23.12.2020 

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza inflației, aplicabile în anul fiscal 2021

Vizualizează
HCL nr.58/23.12.2020 

privind anularea obligațiilor de plată accesorii datorate de către Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Lebăda

Vizualizează
HCL nr.59/23.12.2020

pentru revocarea H.C.L. nr. 52/12.11.2020

Vizualizează
HCL nr.60/23.12.2020

privind alegerea viceprimarului comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL  ANUL  2019
HCL nr.01/30.01.2019 

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local din anii anteriori

Vizualizează
HCL nr.02/30.01.2019 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2019

Vizualizează
HCL nr.03/30.01.2019

pentru aprobarea Programului privind buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei în anul 2019 și stabilirea sancțiunilor contravenționale

Vizualizează
HCL nr.04/30.01.2019

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr. 1078/1087 din 16.04.2018

Vizualizează
HCL nr.05/07.02.2019 

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 537/16.12.2015 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.06/28.02.2019 

privind aprobarea rețelei școlare din comuna Plopana, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020

Vizualizează
HCL nr.07/28.02.2019

privind aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al comune Plopana pentru anul 2019

Vizualizează
HCL nr.08/33.03.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 34/16.10.2018 cu referire la aprobarea Documentului de oportunitate, necesitate, potențialul economic al investiției și Acordul de parteneriat, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Implementarea cadastrului intravilan în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.09/31.03.2019 

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și de asistență și/sau de reprezentare în anul 2019

Vizualizează
HCL nr.10/31.03.2019 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizează
HCL nr.11/24.04.2019

privind aprobarea regulamentului cadru pentru acordarea de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite, conform art. 41 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Vizualizează
HCL nr.12/24.04.2019

privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării cu până la 500% a impozitului pe cladirile și terenurile neglijate și stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite

Vizualizează
HCL nr.13/24.04.2019 

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren, situat în intravilanul satului Plopana, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualul concesionar

Vizualizează
HCL nr.14/31.05.2019 

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.15/31.05.2019

privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău

Vizualizează
HCL nr.16/31.05.2019

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Anton Costel și validarea mandatului următor supleant

Vizualizează
HCL nr.17/31.05.2019 

privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele care deservesc Primăria Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.18/31.05.2019 

privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Vizualizează
HCL nr.19/28.06.2019

privind aprobarea Planului anual de perfecționare profesional al funcționarilor publici și al personalului contractual din Organigrama Primăriei Plopana în anul 2019

Vizualizează
HCL nr.20/28.06.2019

privind trecerea D.E. 188 (către Mănăstirea Sf. Mc. Mina) în suprafață de 3572 mp. în domeniul public al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.21/28.06.2019 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Vizualizează
HCL nr.22/28.06.2019 

privind implementarea proiectului ”cadastrul intravilan al comunei Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.23/31.07.2019

privind completarea cu lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019

Vizualizează
HCL nr.24/31.07.2019

privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al comunei Plopana, acordat ”post mortem” pentru profesor Munteanu Ioan și Vieru Sâlvestru

Vizualizează
HCL nr.25/31.07.2019 

privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al Adunării Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din partea Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.26/29.08.2019 

privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Plopana” revizuit

Vizualizează
HCL nr.27/29.08.2019

privind desemnarea a doi consilieri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Plopana

Vizualizează
HCL nr.28/20.09.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

Vizualizează
HCL nr.29/30.09.2019 

privind eficientizarea completării registrului agricol

Vizualizează
HCL nr.30/30.09.2019 

privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al comunei Plopana, acordat preotului Andrei Foșlea

Vizualizează
HCL nr.31/13.10.2019

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.537/16.12.2015 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.32/13.10.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

Vizualizează
HCL nr.33/31.10.2019 

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garație nr. 537/16.12.2015 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.34/31.10.2019 

privind modificarea structurii organizatorice a Organigramei aparatului de specialitate al primarului

Vizualizează
HCL nr.35/31.10.2019

privind trecerea unui teren în intravilanul domeniului privat al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.36/27.11.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

Vizualizează
HCL nr.37/27.11.2019 

privind aprobarea Amenajamentului pastoral, pentru pajiștile din comuna Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.38/09.12.2019 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

Vizualizează
HCL nr.39/19.12.2019

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2020

Vizualizează
HCL nr.40/19.12.2019

privind componența Echipei mobile privind intervenția în cazurile de violență domestică de la nivelul comunei Plopana

Vizualizează
HCL nr.41/19.12.2019

privind înființarea organigramei și a numărului de personal din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V2, prin reorganizare, al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.42/23.12.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

Vizualizează
HCL  ANUL  2018
HCL nr.01/09.01.2018 

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anii anteriori

Vizualizează
HCL nr.02/31.01.2018

privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.03/31.01.2018

privind aderarea comunei Plopana la Asociația Comunelor din România

Vizualizează
HCL nr.04/31.01.2018

privind aderarea UAT Comuna Plopana la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Județului Bacău

Vizualizează
HCL nr.05/31.01.2018 

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren de 24 mp., situat în intravilanul satului Plopana, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualul concesionar

Vizualizează
HCL nr.06/22.02.2018 

privind aprobarea Statutului unității administrative teritoriale comuna Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.07/22.02.2018

privind aprobare Plan Acțiune - Priorități - Obiective privind dezvoltarea economico-socială pentru anul 2018

Vizualizează
HCL nr.08/22.02.2018

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Plopana nr. 58/18.11.2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare

Vizualizează
HCL nr.09/22.02.2018 

pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB

Vizualizează
HCL nr.10/22.02.2018 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizează
HCL nr.11/29.03.2018

privind aprobarea rețelei școlare din comuna Plopana, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019

Vizualizează
HCL nr.12/29.03.2018

privind aprobarea modificării bugetului local pe anul 2018

Vizualizează
HCL nr.13/29.03.2018 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din Organigrama Primăriei Plopana în anul 2018

Vizualizează
HCL nr.14/29.03.2018 

privind aprobarea actului adițional prin care se majorează suprafața de teren care face obiectul Contractului nr. 1243/12.07.1996

Vizualizează
HCL nr.15/26.04.2018

pentru aprobarea Programului privind buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei în anul 2018 și stabilirea sancțiunilor contravenționale

Vizualizează
HCL nr.16/26.04.2018

privind aprobarea ”Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare, în vederea calculării taxei speciale de salubrizare”

Vizualizează
HCL nr.17/26.04.2018 

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.18/31.05.2018 

privind aprobarea componenței Comisiei de inventariere a domeniului public al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.19/31.05.2018

privind eficientizarea completării registrului agricol

Vizualizează
HCL nr.20/29.06.2018

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Plopana pentru o perioadă de trei luni (iulie 2018 - septembrie 2018)

Vizualizează
HCL nr.21/29.06.2018 

privind aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al comunei Plopana pentru anul 2018

Vizualizează
HCL nr.22/29.06.2018 

privind completarea domeniului public al comunei Plopana, județul Bacău cu suprafața aferentă drumurilor din satul Plopana

Vizualizează
HCL nr.23/25.07.2018

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Vizualizează
HCL nr.24/25.07.2018

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

Vizualizează
HCL nr.25/30.08.2018 

privind aprobarea actului adițional prin care se majorează suprafața de teren care face obiectul Contractului nr. 609/10.03.1995

Vizualizează
HCL nr.26/30.08.2018 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Plopana, județul Bacău prin trecerea suprafeței de 32250 mp. din domeniul public în domeniul privat al comunei

Vizualizează
HCL nr.27/30.08.2018

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

Vizualizează
HCL nr.28/30.08.2018

privind desemnarea a doi consilieri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Plopana

Vizualizează
HCL nr.29/07.09.2018 

privind modificarea domeniului public al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.30/07.09.2018 

privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a terenului în suprafață de 1039 mp. situat în satul Plopana și a imobilului cu terenul aferent din satul Plopana în suprafață de 1742 mp.

Vizualizează
HCL nr.31/27.09.2018

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

Vizualizează
HCL nr.32/27.09.2018

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.537/16.12.2015 emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, în sumă de 1.908.601,20 lei, reprezentând avansul 110% din valoarea avansului, în vederea implementării proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatare agricolă în comuna Plopana, judeșul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.33/27.09.2018 

privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație tratare apă brută Dărmănești

Vizualizează
HCL nr.34/16.10.2018 

privind aprobarea Documentului de oportunitate, necesitate, potențialul economic al investiției și Acordul de parteneriat, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Implementarea cadastrului intravilan în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.35/16.10.2018

privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al comunei Plopana, acordat domnilor profesori Gheorghe Băisan și profesor doctor Zaharia Dumitru

Vizualizează
HCL nr.36/31.10.2018

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

Vizualizează
HCL nr.37/31.10.2018 

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019

Vizualizează
HCL nr.38/29.11.2018 

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2019

Vizualizează
HCL nr.39/29.11.2018

privind aficientizarea completării registrului agricol

Vizualizează
HCL nr.40/19.12.2018

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

Vizualizează
HCL nr.41/21.12.2018 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

Vizualizează
HCL nr.42/21.12.2018

privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al comunei Plopana, acordat domnului Paveluc Ionel, campion mondial la Așhihara Karate

Vizualizează
HCL nr.43/27.12.2018

privind aprobarea inventarului domeniului public și privat al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.44/27.12.2018

privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Filialei Județene Bacău a ACoR

Vizualizează
HCL nr.45/27.12.2018

privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare

Vizualizează
HCL nr.46/27.12.2018 

privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019

Vizualizează
HCL nr.47/27.12.2018

pentru aprobarea Actului adițional nr. 3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.48/27.12.2018

privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. Compania Romprest Service S.A.

Vizualizează
HCL nr.49/27.12.2018

privind aprobarea disponibilizării și vânzării a 6 loturi de teren, situate în intravilanul satului Plopana, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualii concesionari

Vizualizează
HCL  ANUL  2017
HCL nr.01/06.01.2017 

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anii anteriori

Vizualizează
HCL nr.02/30.01.2017

privind aderarea UAT comuna Plopana la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Județului Bacău

Vizualizează
HCL nr.03/19.02.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați privind lucrarea ”Reabilitarea și modernizarea drumuri de interes local sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.04/19.02.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați privind lucrarea ”Reabilitarea și modernizarea drumuri de exploatare”, comuna Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.05/19.02.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind implementarea proiectului ”modernizare drumuri comunale DC 28A, DC 28B, DC 28C și drumuri de interes local, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.06/28.02.2017 

pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB

Vizualizează
HCL nr.07/14.03.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare în satul Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.08/14.03.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Extindere Școala Primară Budești, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.09/14.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Extindere Școala Primară Rusenii Răzeși, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează