Cereri tip

Cereri tip

Anexa 1 (vechea anexa 5)
cerere aprobare transcriere și înregistrare în registre de stare civila
Cerere aprobare oficiere căsătorie
cerere de schimbare a numelui
cerere aprobare rectificare
cerere eliberare certificat
cerere eliberare livret de familie
cerere tip
formulare urbanism
cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
declaratie de rol pentru registrul agricol
Cerere tichete
contract vanzare/cumparare autovehicul
pngwing.com

Cererile tip se pot trimite către instituția noastră prin intermediul adreselor de e-mail regăsite in secțiunea ”Contact” a site-ului, prin fax la numărul 0234.220.059, accesând rubrica ”Informații -> Condica de sugestii” sau se pot aduce fizic la sediul instituției noastre.                         

Conform art.8 alin. (1) din actul normativ de referință, autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției/cererii, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă, termenul de soluționare poate fi prelungit cu 15 zile în condițiile art.9.