detalii plăți în cont trezorerie

CUI INSTITUȚIE 4591520

CONT IBAN RO33TREZ06121180250XXXXX

Bacău smart county

Comuna Plopana este printre primele comune din județul Bacău ce a făcut parte din proiectul ”Bacău Smart County”

Citește mai mult
Informații de interes public

În această secțiune găsiți anunțurile instituției.

vezi anunțuri
cereri tip

În această secțiune găsiți cererile tip aferente fiecărui birou în parte. Se pot vizualiza și descarca.

Către cereri
hotărârile autorității deliberative

Aici găsiți toate Hotărârile Consiliului Local adoptate.

HCL
1loc.

populația comunei plopana după recensământul populației 2022

1ha.

suprafața comunei

1km.

suprafață asfaltată

1

Dosare APIA 2023

Monografia etno-istorică a comunei Plopana
     Întocmirea unei monografii etno-istorice, precum cea a comunei Plopana din judeţul Bacău, presupune investigarea şi cunoaşterea în amănunţime a cadrului geografic, etnologic şi istoric al localităţilor ce compun acest spaţiu. Deoarece comunele rurale ca unităţi administrativteritoriale au apărut în anul 1865, până la această dată vom aborda cercetările noastre asupra cătunelor (aşezări de mici dimensiuni), satelor de diferite mărimi şi târgurilor.
     Sub aspect geografic, comuna Plopana şi satele aferente fac parte din Podişul Central Moldovenesc, subunitatea Colinele Tutovei, în partea nord-vestică a acesteia. Ne vom ocupa de cele 9 sate ale comunei Plopana, după cum urmează: Plopana (reşedinţa comunei), Budeştii, Dornenii, Fundul Tutovei, Iţcanii, Rusenii Răzeşi, Rusenii de Sus, Străminoasa şi Ţâgâra.
Citește monografia
Harta județului Bacău