Administraţia publică > Informatii publice
 
Despre localitate
Despre comunitate
Afaceri
 
 
 
HOTARARI 2016
   
08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 ...detalii
08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pe o perioada determinata (pana pe 31.03.2016) pentru folosirea unui spatiu de catre beneficiarii proiectului ,,Centrul de resurse pentru tinerii in situatii de risc" ...detalii
08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea ,, Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate , al primarului comunei Plopana" ...detalii
08.02.2016
HOTARARE privind mandatarea Primarului comunei Plopana, domnul Gheorghe Andries, ca evaluator al performantelor individuale ale Secretarului Comunei Plopana, pentru activitatea desfasurata in anul 2015 ...detalii
08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local sat Plopana, comuna PLOPANA, judetul BACAU" ...detalii
08.02.2016
HOTARARE privind anularea unei cote de 70% din majorarile de intarziere, datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetului local ...detalii
29.01.2016
HOTARARE privind stabilirea de lucrari si norme de lucru pentru anul 2016 ...detalii
29.01.2016
HOTARARE privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana judetul Bacau, pentru anul scolar 2016-2017 ...detalii
29.01.2016
HOTARARE pentru aprobarea cotizatiei aferente anului 2016 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB ...detalii
29.01.2016

HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Salubrizare Bacau" ...detalii
06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea modelului de Contract pentru agentii economici/institutiile publice si SC Compania Romprest Service S.A. ...detalii
06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea modelului de Contract de prestare servicii intre Primaria Municipiului Bacau si Asociatia Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. ...detalii
06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea tarifelor operatorului de colectare si transport deseuri SC Compania Romprest Service SA Bucuresti aferente “Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau" privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2016 ...detalii
06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform de deseuri, Primaria municipiul Bacau ...detalii
06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2016 ...detalii
   
HOTARARI 2015
   
28.12.2015
HOTARARE privind infiintarea Serviciului TEHNIC, AUTO, ADMINISTRATIV, S.V.S.U in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei PLOPANA, judetul BACAU. ...detalii
28.12.2015
HOTARARE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impoziteIe si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei,aplicabile in anul fiscal 2016 ...detalii
28.12.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 ...detalii
20.12.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 ...detalii
29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 ...detalii
29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ...detalii
29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anuI 2016 ...detalii
29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea valorii de investitie pentru proiectul “Reabilitare drumuri de exploatare agricola in comuna Plopana, judetul Bacau", conform contractului de finantare C125A011110400008 ...detalii
29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM pentru obtinerea avansului pentru investitia “Reabilitare drumuri de exploatare agricola in comuna Plopana, judetul Bacau” ...detalii
30.10.2015
HOTARARE privind implementarea proiectuiui “Centrul de informare cultural- economic din satul Straminoasa, comuna Plopana, judetul Bacau” ...detalii
30.10.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 ...detalii
29.09.2015
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea “Reabilitare si modernizare drumuri de exploatare” comuna PLOPANA, judetul BACAU ...detalii
29.09.2015
HOTARARE privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plopana, judetul Bacau ...detalii
18.09.2015
HOTARARE privind desemnarea a doi consilieri in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Plopana ...detalii
18.09.2015
HOTARARE privind aprobarea Programului de functionare al microbuzelor scolare care vor transporta elevii care invata la Scoala Gimnaziala Plopana si Liceul Tehnologic Vladia, pentru anul scolar 2015-2016 ...detalii
18.09.2015
HOTARARE privind aprobarea suplimentarii Organigramei si a Statului de functii cu un post de sofer pentru microbuzul scolar repartizat comunei Plopana ...detalii
18.09.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 ...detalii
28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea disponibilizarii si vanzarii a doua loturi teren in suprafata de 971,06 mp, respectiv 967,89 mp, situate in intravilanul satulul Fundu Tutovei, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negocieri directe cu actualii concesionari ...detalii
28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 ...detalii
28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitatie publica cu oferta in plic sigilat, a suprafetei totale de 213,01 mp, teren situat in intravilanul satului Plopana(zona blocuri), comuna Plopana,judetul Bacau parte din domeniul privat al comunei ...detalii
28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea Planului de Urbanism General al comunei Plopana, judetul Bacau, actualizat ...detalii
31.07.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 ...detalii
30.06.2015
HOTARARE privind aprobarea casarii si valorificarii ca deseuri fier vechi a autospecialei din dotare ...detalii
19.06.2015
HOTARARE privind aprobarea virarii unor credite ...detalii
29.05.2015
HOTARARE privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a targului din satul plopana, comuna plopana, judetul Bacau” ...detalii
27.05.2015
HOTARARE privind aprobarea folosirii sumei de 546000 lei din excedentul anilor anteriori ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ...detalii
07.05.2015
HOTARARE privind aderarea si participarea comunei Plopana judet Bacau la parteneriatul constituit prin Asociatia Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei" in vederea implementarii unei Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR 2014-2020, Masura 19, Dezvoltare locala LEADER ...detalii
30.04.2015
HOTARARE privind stabilirea taxei pentru atestatul de producator si carnetul de comercializare ...detalii
30.04.2015
HOTARARE privind stabilirea nivelului contributiei consiliului local comunal pentru sustinerea persoanei cu handicap. ...detalii
30.04.2015
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local, sat Plopana, comuna Plopana, judetul BACAU” ...detalii
30.04.2015
HOTARARE pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau ...detalii
30.03.2015
HOTARARE privind eficentizarea completarii registrului agricol ...detalii
30.03.2015
HOTARARE privind stabilirea redeventei pentru spatiile din vechiul sediu al primariei in care functioneaza cabinetele medicale individuale, cabinetul stomatologic si punctul farmaceutic ...detalii
22.02.2015
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 ...detalii
23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul scolar 2015-2016 ...detalii
23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau ...detalii
23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ...detalii
23.01.2015
HOTARARE privind acordarea unor drepturi banesti membrilor SVSU, al comunei PLOPANA ...detalii
23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor" al comunei PLOPANA , judetul BACAU, pentru anul 2015 ...detalii
23.01.2015
HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.38 din 29.07.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau ...detalii
 
13.11.2014 - Anunt mediu ...detalii
22.07.2014 - INVITATIE DE PARTICIPARE ...detalii
 
HOTARARI 2013
27 decembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele locale si alte taxe asimilate acestora ...detalii
27 decembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Plopana pentru perioada 2014-2020 ...detalii
20 decembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 ...detalii
20 decembrie 2013 - Hotarare privind modificarea art.7 din Hotararea nr.20/23.05.2013 ...detalii
06 decembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole ...detalii
29 noiembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana pentru anul 2013-2014 ...detalii
29 noiembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din comuna Plopana ...detalii
29 noiembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 ...detalii
29 noiembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ...detalii
29 noiembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau" ...detalii
29 noiembrie 2013 - Hotarare pentru aprobarea Actului aditional nr.1 la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" ...detalii
08 noiembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 ...detalii
31 octombrie 2013 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 ...detalii
31 octombrie 2013 - Hotarare privind stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Plopana, judetul Bacau ...detalii
27 octombrie 2013 - Hotarare privind modificarea art.7 din Hotararea nr.20/23.05.2013 ...detalii
06 octombrie 2013 - Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 4000 lei pentru "Ziua Recoltei", din veniturile de la oborul comunal ...detalii
25 septembrie 2013 - Hotarare privind aprobarea inchirierii locuintelor sociale din domeniul public al comunei Plopana, specialistilor care isi desfasoara activitatea in comuna ...detalii
25 septembrie 2013 - Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare" al comunei Plopana, acordat post mortem lui Hostina Daniil ...detalii
31 iulie 2013 - Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu (birou) pe o perioada de 10 ani de catre Pintilie Bogdan Mihaita pentru infiintare birou cadastru ...detalii
31 mai 2013 - Hotarare privind primirea comunelor Buhoci si Parjol in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB ...detalii
23 mai 2013 - Hotarare privind aprobarea si instrumentarea proiectului "Modernizare targ traditional", comuna Plopana, judetul Bacau ...detalii
30 aprilie 2013 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind lucrarea "Modernizare targ traditional", comuna Plopana, judetul Bacau ...detalii
30 aprilie 2013 - Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau" ...detalii
30 aprilie 2013 - Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" ...detalii
15 aprilie 2013 - Hotarare privind stabilirea nivelului contributiei consiliului local comunal pentru sustinerea persoanei cu handicap ...detalii
15 aprilie 2013 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind lucrarea "Construire Centru de zi", comuna Plopana, judetul Bacau ...detalii
15 aprilie 2013 - Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 221 mii lei din excedentul anilor anteriori ...detalii
15 aprilie 2013 - Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu (birou) pe durata determinata de catre Circumscriptia Sanitar Vaterniara Plopana ...detalii
31 martie 2013 - Hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al comunei Plopana nr.1/30.01.2009 privind reorganizarea "Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta" ...detalii
31 martie 2013 - Hotarare pentru adoptarea "Programului privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2013" ...detalii
31 martie 2013 - Hotarare privind aprobarea disponibilizarii in vederea concesionarii pe durata existentei constructiilor ...detalii
31 martie 2013 - Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 ...detalii
25 februarie 2013 - Hotarare privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor" al Comunei Plopana, judetul Bacau ...detalii
25 februarie 2013 - Hotarare privind autorizarea domnului Andries Gheorghe, primarul comunei Plopana, judetul Bacau, in vederea semnarii "Pactului Primariilor" ...detalii
25 februarie 2013 - Hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul scolar 2013-2014 ...detalii
30 ianuarie 2013 - Hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General al comunei Plopana, aprobat in 2003, pana la data de 30 decembrie 2015 ...detalii
30 ianuarie 2013 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ...detalii
18 ianuarie 2013 - Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2013 conform HG 1309/2012 ...detalii
07 ianuarie 2013 - Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 43 mii lei din excedentul anilor anteriori ...detalii
07 ianuarie 2013 - Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012 ...detalii
Top
HOTARARI 2012
28 decembrie 2012 - Hotarare privind aprobarea disponibilizarii si vanzarii unui teren in suprafata de 1000 mp, situat in intravilanul satului Plopana, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negocieri directe cu actualul concesionar ...detalii
28 decembrie 2012 - - Hotarare privind stabilirea de lucrari si norme de lucru pentru anul 2013 ...detalii
06 decembrie 2012 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 ...detalii
29 noiembrie 2012 - Hotarare privind eficientizarea completarii registrului agricol ...detalii
29 noiembrie 2012 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 ...detalii
29 noiembrie 2012 - Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2013 ...detalii
25 noiembrie 2012 - Hotarare privind modificarea HCL nr.22 din 29.12.2006 referitoare la infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plopana ...detalii
31 octombrie 2012 - Hotarare privind stabilirea taxei pentru serviciile prestate cu buldoexcavatorul ...detalii
31 octombrie 2012 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 ...detalii
30 septembrie 2012 - Hotarare privind conferirea distinctiei DIPLOMA DE AUR familiilor din comuna Plopana pentru implinirea a 50 de ani de casatorie neintrerupta ...detalii
30 septembrie 2012 - Hotarare privind actualizarea Planului de Urbanism General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Plopana, judetul Bacau ...detalii
30 august 2012 - Hotarare privind desemnarea unui consilier in Consiliul de administratie al Scolii Plopana ...detalii
30 august 2012 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 ...detalii
24 iulie 2012 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 ...detalii
24 iulie 2012 - Hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul 2012 - 2013 ...detalii
24 iulie 2012 - Hotarare privind stabilirea de lucrari si norme de lucru ...detalii
24 iulie 2012 - Hotarare privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 641 unitati de compostare individuala ...detalii
24 iulie 2012 - Regulamentul de organizare si functionare al consiliului local al comunei Plopana, judetul Bacau ...detalii
24 iulie 2012 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Plopana, judetul Bacau ...detalii
29 iunie 2012 - Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Plopana, judetul Bacau ...detalii
29 iunie 2012 - Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie, iulie si august 2012 ...detalii
29 iunie 2012 - Hotarare privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Plopana judetul Bacau ...detalii
29 iunie 2012 - Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor alesi in data de 10 iunie 2012 ...detalii
29 iunie 2012 - Hotarare pentru alegerea comisiei de validare ...detalii
20 mai 2012 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 ...detalii
20 mai 2012 - Hotarare privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al comunei Plopana, acordat unor veterani de razboi ...detalii
30 aprilie 2012 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 ...detalii(1) ...detalii(2) ...detalii(3)
30 aprilie 2012 - Hotarare privind aprobarea "Regulamentului Local al Consiliului Local Plopana privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare a Teritoriului si Urbanism" ...detalii(1) ...detalii(2) ...detalii(3) ...detalii(4) ...detalii(5) ...detalii(6) ...detalii(7) ...detalii(8) ...detalii(9) ...detalii(10)
29 martie 2012 - Hotarare privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor" al comunei Plopana judetul Bacau ...detalii
29 martie 2012 - Hotarare privind aprobarea casarii a doua autovehicule uzate si achizitionarea unui autovehicul nou prin Programul de stimulare a innoirii Parcului national auto pe anul 2012 ...detalii
12 martie 2012 - Hotarare privind abrogarea H.C.L. nr.6/31.01.2012 cu privire la stabilirea unor criterii de evaluare a veniturilor potentiale in vederea acordarii ajutorului social ...detalii
12 martie 2012 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 ...detalii(1) ...detalii(2)
26 februarie 2012 - Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ...detalii
26 februarie 2012 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 ...detalii
26 februarie 2012 - Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 375 mii lei din excedentul anilor anteriori ...detalii
07 februarie 2012 - Hotarare privind aprobarea unui imprumut din excedentul anilor anteriori pentru implementarea proiectului "Invatand mereu ne construim o sansa pentru viitor" de 300 mii lei ...detalii
07 februarie 2012 - Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 75 mii lei din excedentul anilor anteriori petru construirea a doua remize si achizitionarii unei autoutilitare ...detalii
07 februarie 2012 - Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2012 ...detalii(1) ...detalii(2) ...detalii(3) ...detalii(4)
31 ianuarie 2012 - Hotarare privind stabilirea unor criterii de evaluare a veniturilor potentiale in vederea acordarii ajutorului social ...detalii(1) ...detalii(2)
31 ianuarie 2012 - Hotarare privind aprobarea programului de functionare al microbuzului scolar, al Scolii cu clasele I-VIII Plopana ...detalii
31 ianuarie 2012 - Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" ...detalii
31 ianuarie 2012 - Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Plopana la "Grupul de Actiune Locala - Colinele Tutovei" Programul Leader ...detalii
31 ianuarie 2012 - Hotarare privind abrogarea H.C.L. nr.41/29.07.2010, referitoare la participarea UAT COMUNA PLOPANA, ca membru fondator al "Grupului de Actiune Locala Tutova-Racova" ...detalii
06 ianuarie 2012 - Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2011 ...detalii
Top
HOTARARI 2011
16 decembrie 2011 - Hotarare privind primirea comunelor Cleja si Tamas in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia ...detalii
16 decembrie 2011 - Hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul scolar 2012-2013 ...detalii(1) ...detalii(2)
16 decembrie 2011 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 ...detalii
16 decembrie 2011 - Hotarare privind stabilirea amplasamentului pentru construirea unei gradinite in satul Plopana si predare acestuia spre administrare Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pe perioada de implementare ...detalii
30 noiembrie 2011 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 ...detalii
30 noiembrie 2011 - Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2012 ...detalii(1) ...detalii(2)
31 octombrie 2011 - Hotarare privind aprobarea disponibilizarii in vederea concesionarii pe durata existentei constructiilor (anexe gospodaresti) prin licitatie publica restransa pe plan local a unui teren Lot nr.1 S=289,00 mp situat in intravilanul comunei Plopana, jud.Bacau ...detalii(1) ...detalii(2)
31 octombrie 2011 - Hotarare pentru validarea unui consilier in Consiliul local al comunei Plopana ...detalii
21 octombrie 2011 - Hotarare privind modificarea Anexei 1 de la H.C.L. nr. 16 cu referire la includerea unor drumuri de exploatare in domeniul public al comunei ...detalii
21 octombrie 2011 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 ...detalii
12 octombrie 2011 - Hotarare privind transferul sumelor ramase disponibile la sfarsitul trimestrului III si a sumelor planificate in trimestrul IV -2011 la invatamant si aprobarea bugetului pe trimestrul IV - 2011 si a bugetului local pe 2011 la Scoala cu clasele I-VIII Plopana ...detalii(1) ...detalii(2)
12 octombrie 2011 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 ...detalii
29 septembrie 2011 - Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 4000 lei pentru "Ziua recoltei" din veniturile de la oborul comunal ...detalii
29 septembrie 2011 - Hotarare privind aprobarea contractului cadru de utilizare a suprafetelor din zona unor drumuri publice aflate in domeniul public al comunei Plopana ...detalii(1) ...detalii(2)
31 august 2011 - Hotarare pentru validarea unui consilier in Consiliul local al comunei Plopana ...detalii
31 august 2011 - Hotarare privind aunlarea H.C.L. nr.23/2011 referitoare la sustinerea activitatii Politiei Animalelor Bacau ...detalii
20 iulie 2011 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 ...detalii(1) ...detalii(2)
14 iulie 2011 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de "Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau" ...detalii(1) ...detalii(2)
29 iunie 2011 - Hotarare privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 289 mp teren prin concesionare directa ...detalii
29 iunie 2011 - Hotarare pentru stabilirea "Regulamentului de organizare si functionare a targului saptamanal", a tarifelor pentru folosirea temporara a locurilor publice din targul comunal Plopana ...detalii(1) ...detalii(2) ...detalii(3) ...detalii(4) ...detalii(5)
06 iunie 2011 - Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a terneurilor care fac obiectul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii "Alimentare cu apa sat Plopana si Fundu Tutovei" si pentru care au fost depuse studii de fezabilitate ...detalii
06 iunie 2011 - Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a terneurilor care fac obiectul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii "Canalizare sat Plopana si Fundu Tutovei" si pentru care au fost depuse studii de fezabilitate ...detalii
30 mai 2011 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrarea "Reabilitare si extindere parc comunal, comuna Plopana, judetul Bacau" ...detalii
30 mai 2011 - Hotarare privind completarea H.C.L. nr.15/28.03.2011 ...detalii(1) ...detalii(2)
30 mai 2011 - Hotarare privind aprobarea instrumentarii proiectului "Reabilitare drumuri de exploatare agricola, comuna Plopana, judetul Bacau" ...detalii(1) ...detalii(2) ...detalii(3)
30 mai 2011 - Hotarare privind insusirea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitare drumuri de exploatare agricola, comuna Plopana, judetul Bacau" ...detalii(1) ...detalii(2)
05 mai 2011 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 ...detalii(1) ...detalii(2)
05 mai 2011 - Hotarare privind aprobarea casarii a trei autovehicule uzate si achizitioanerea unui autovehicul nou prin Programul de stimulare a innoirii Parcului national auto pe anul 2011 ...detalii
28 aprilie 2011 - Hotarare privind aprobarea contractului de asociere intre Consiliul local al comunei Plopana si S.C. ENERGOPARK S.R.L. ...detalii
28 aprilie 2011 - Hotarare privind aprobarea demolarii obiectivului "Grajd situat pe fostul amplasament al Primariei Plopana construit in anul 1974" si trecerea terenului aferent in inventarul domeniului public al comunei ...detalii
28 aprilie 2011 - Hotarare privind sustinerea activitatii Politiei Animalelor Bacau ...detalii(1) ...detalii(2)
28 aprilie 2011 - Hotarare privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local Comunal pentru sustinerea persoanei cu handicap ...detalii
28 aprilie 2011 - Hotarare privind aprobarea transformarii Politiei Comunitare in Politie Locala precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Plopana ...detalii
28 martie 2011 - Hotarare privind aprobarea preluarii contractului de concesionare a spatiului aferent cabinetului medicului de familie Acatrinei Marcu ...detalii
28 martie 2011 - Hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local aferent anului 2011 ...detalii
28 martie 2011 - Hotarare privind aprobarea pentru adoptarea ,,Programului privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2011”. ...detalii
28 martie 2011 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-PUZ-,, Instalare Turbine Eoliene” pe teritoriul comunei Plopana, solicitat de SC Energopark SRL. ...detalii
28 martie 2011 - Hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” ...detalii

27 martie 2011 - Hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau”- 31 de localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri ...detalii

23 martie 2011 - Hotarare privind aprobarea mandatării Primarului comunei Plopana pentru semnarea documentelor de la drumurile din comună ...detalii
25 februarie 2011 - Hotarare privind aprobarea modificării și completării domeniului public al comunei Plopana ...detalii
30 ianuarie 2011 - Hotarare privind includerea unor drumuri de exploatare și comunale în domeniul public al comunei ...detalii

30 ianuarie 2011 - Hotarare privind aprobarea lucrărilor și normelor de lucru pentru beneficiarii L416 și pentru persoanele desemnate să efectueze munci în folosul comunității ...detalii

30 ianuarie 2011 - Hotarare privind aprobarea bugetului pe 2011 ...detalii
30 ianuarie 2011 - Hotarare privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2011 ...detalii
16 ianuarie 2011 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Canalizare sat Plopana și Fundul Tutovei " ...detalii
16 ianuarie 2011 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Refacere pod peste pârâul Budești" ...detalii
Top
© 2007 Gamiteh srl