Anunt 08.01.2020 - COMUNA PLOPANA, titular al proiectulu “Modernizare drumuri comunale DC 28A, DC 28B, DC 28C si drumuri de interes local” propus a se realiza in comuna Plopana, satele Rusenii de Sus DC 28A, Rusenii Razesi DC 28B, Straminoasa DC 28C, judetul Bacau, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro Publicul interest poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Anunt 30.10.2019 - COMUNA PLOPANA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Alimentare cu apa si canalizare, sat Plopana, comuna Plopana, judetul Bacau." Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, luni-joi, intre orele 08:00-16:30 si vineri intre orele 08:00-14:00. Observatiile publicului de primesc zilnic la sediul APM Bacau.